O witrynie

Nasza strona jest poświęcona czystemu powietrzu, Jest to temat bardzo szeroki i niezwykle istotny.

Każda istota żywa potrzebuje czystego powietrza do życia. Tymczasem liczne rodzaje działalności ludzkiej wpływają niekorzystnie na czystość powietrza. Postanowiliśmy poświęcić temu problemowi ten blog. To bardzo szerokie zagadnienie, więc i tematów do omówienia sporo. Każdy artykuł to problem do przedstawienia i przeanalizowania.

Zależy nam na tym, by uświadamiać naszym Czytelnikom wagę problemu zanieczyszczonego powietrza i tego, jakie są i mogą być jego konsekwencje w przyszłości. Chodzi o nasze zdrowie i życie oraz jego jakość.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszego bloga i czytania kolejnych artykułów. Staramy się mówić o poważnym problemie w sposób jasny i zrozumiały dla każdego i zainteresować tym problemem szerszą rzeszę ludzi, a także przedstawić, co się dzieje na świecie, aby poprawić sytuację powietrza, którym oddychamy. Wierzymy bowiem, że leży to na sercu wielu ludziom.